Privaatsusreeglid

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Käesolev dokument määratleb CoachingAgency.ee käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.

Kes on klient?
Isik, kes on osalenud CoachingAgency.ee korraldatud coachingu sessioonidel või registreerinud coachingagency.ee lehe kaudu.

Mis on kliendiandmed?
Kliendiandmed on igasugune info, mis on CoachingAgency.ee-le oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, kontaktandmed).

Mis on kliendiandmete töötlemine?
Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, kasutamine, edastamine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on kliendiandmete töötleja?
Kliendiandmete töötleja on CoachingAgency.ee.

Kes on kolmas isik?
Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

Töödeldavate kliendiandmete koosseis
CoachingAgency.ee kogub kliendiandmeid järgmises koosseisus:
ees- ja perekonnanimi;
telefoninumber
e-mail
Kõiki kliendi poolt edastatud andmeid  on CoachingAgency.ee-l õigus salvestada kõigi sidevahendite (nt. arvutivõrgu) teel. Seaduses sätestatud alustel on CoachingAgency.ee-l õigus töödelda kliendi kohta käivaid andmeid, mida ei ole käesolevas Nõusolekus nimetatud.

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk?
CoachingAgency.ee töötleb kliendiandmeid selleks, et planeerida coachingu sessioonide läbiviijaid ja toimumisaegu.

Millistel juhtudel CoachingAgency.ee avaldab kliendiandmeid?
Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

Kuidas CoachingAgency.ee kasutab kliendiandmeid teenuste pakkumisel?
CoachingAgency.ee planeerib coaching sessioonide läbiviijaid ja toimumisaegu vastavalt Kliendi eelnevale registreerimisele.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?
Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, pöördudes meie poole info coachid@coachingagency.ee

Isikuandmete töötlemise kord
Meie firma töötleb Kliendi: ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-maili.
Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, va juhul, kui seadus sätestab teisiti.
Kõiki isikuandmeid puudutavate küsimuste korral on Kliendil õigus saata meile e-kiri info coachid@coachingagency.ee või helistada numbril +372 5062911

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?
Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust kirjutage e-posti aadressil coachid@coachingagency.ee. Vastame Teie kirjadele tööpäeviti kella 09.00-17.00ni.

Scroll to Top